Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksista

Ehdot vaatteiden lähettäjälle

Voimassa 9.3.2022 alkaen

Vaatelähetykset yksityisiltä henkilöiltä Sastille: Kauppaehdot

Sasti Oy (Y-tunnus 2693438-9) (jäljempänä Sasti) myy käytettyjä tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Käytetyt tuotteet ostetaan yksityishenkilöiltä, ja kaupan vastineena käytetään lahjakorttijärjestelmää, jossa yksityinen tuotteiden lähettäjä (yksityinen täysi-ikäinen henkilö, joka myy käytettyjä tuotteita Sastille) saa korvauksen lähetetyistä tuotteistaan rahaa vastaavana etuutena Sastin käyttäjätilille, josta voi myös siirtää etuutta yhteystyökumppaneiden lahjakorteille. Tuotteiden lähettäjällä on oikeus perua kauppa 14 vuorokauden aikana siitä, kun Sasti on laskenut tuotelähetyksen korvauksen ja tiedottanut siitä tuotteiden lähettäjälle. Mikäli tuotteiden lähettäjä peruu lähetyksen, hän voi lunastaa vaatteet takaisin maksaessaan 6.90 eur postimaksun, jolloin myös korvaus ”etuus Sastille” lähetyksestä poistetaan. Mikäli Käyttäjä ei ole yhteydessä Sastiin kaupan perumiseksi 14 vuorokauden kuluessa korvausinfon saamisesta, kauppa on tapahtunut eikä sitä voi enää perua. Sama katsotaan myös tapahtuneeksi, mikäli yksityinen tuotteiden lähettäjä käyttää saamaansa etuutta käyttämällä sitä Sastin verkkokaupassa tai siirtämällä sitä muille lahjakorteille. Tällöin käytettyjen tuotteiden omistus katsotaan siirtyneen Sastille.

Toimittaessaan tuotteet Sastille, henkilö hyväksyy nämä kauppaehdot.

Sovellamme käytettyjen tavaroiden myynnissä arvonlisäverolaissa (AVL 79 a §) tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä. Tästä johtuen käytettyjen tuotteiden arvonlisävero on 0 %. Sen sijaan mahdollisissa muissa tuotteissa, yritysmyyjien tuotteissa sekä postituskuluissa on 24 % arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muutoksiin, mukaan lukien hinnoittelu, myyntiajat ja myyntituotto-osuudet.

TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

Sasti vastaanottaa käytettyjä naisten, miesten ja lasten vaatteita, -kenkiä, -asusteita, -aurinkolaseja ja -laukkuja. Tuotteiden on oltava pääasiallisesti (lähetyksestä yli puolet) myyntikelpoisia (ehjä, puhdas, hajuton, ajanmukainen). Myyntikelvottomista tuotteista ei anneta korvausta, mutta näistä ei myöskään veloiteta tuotekohtaista käsittelymaksua. Sastille ei saa lähettää merkkivaatteiden kopioita. Sasti ei myöskään ota vastaan alusvaatteita.

Myyntiin tulevia tuotteita voi toimittaa Sastille postin ”asiakapalautus” palvelun kautta, kun on rekisteröitynyt Sastin verkkosivuille käyttäjäksi. Yksityiseltä vaatteiden lähettäjältä peritään postimaksu 6,90 eur hyvityksen kokonaissummasta, jota hänelle tarjotaan lähetyserästä. Lisäksi Sasti perii 1,20eur käsittelymaksun jokaisesta tuotteesta (poislukien myyntikelvottomat), joka kattaa tuotteiden ehostuksen ja muun käsittelyn.

Tuotteet on pakattava kestäviin pakkauksiin ja suljettava pitävästi. Postilla toimitettaessa paketin maksimikoko on 100 x 60 x 60 cm ja 35 kg. Pakkaus saa olla käytetty, kunhan se on edelleen kuljetuksen kestävä. Sasti ei vastaa huonosti pakatuista tai väärin tehdyistä, postissa kadonneista lähetyksistä.

Yksityisen tuotteiden lähettäjän on ennen toimitusta rekisteröidyttävä Sastin verkkosivuille ja tehtävä rekisteröityneenä ilmoitus tulevasta lähetyksestä Sastin sivujen kautta. Jokaisen toimitettavan pakkauksen päälle tulee kirjoittaa selkeästi asiakaspalautuksen koodi ja lähetyksen sisälle tulee lisätä esimerkiksi paperilla lähettäjän käyttäjätunnus Sastin verkkosivustolla, sekä sähköposti ja koko nimi.

Tuotteiden lähettäjä vastaa siitä, että Tuotteiden lähettäjän antamat tiedot ovat oikein eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

Sasti ei vastaa myyntieristä, joista puuttuu Tuotteiden lähettäjän tunnistetiedot tai jotka on lähetetty väärällä postikoodilla.

Sastin vastuu rajoittuu maksimissaan 50 %:iin yksittäisen tuotteen käyvästä arvosta.

TUOTTEIDEN ARVIOINTI JA KORVAUKSEN LISÄYS

Sasti arvioi jokaisen tuotteen kunnon ja myyntikelpoisuuden, ja tekee päätöksen etuutena maksettavasta korvauksesta sen perusteella. Korvaus maksetaan tuotteen arvioidun markkinahinnan mukaan. Tuotteen myyntikelpoisuuden arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia vaate- ja pakkausohjeita sekä Sastin omaa harkintaa tuotteiden myyntikelpoisuudesta eli siitä, mitkä edellytykset tuotteilla on tulla myydyksi. Tuotteen on lähtökohtaisesti oltava ehjä, puhdas, hajuton sekä ajanmukainen, jotta se hyväksytään ostettavaksi Sastin verkkokauppaan. Sasti ei ota ollenkaan myyntiin turkiksia, alusvaatteita, äitiyspakkauksen tuotteita, koruja, tai kelloja.

Sasti ilmoittaa jokaisen lähetetyn tuote-erän yhteydessä Tuotteiden lähettäjälle, kun hänen tuotteistaan on lisätty korvaus Sastin etuustilille ”lompakkoon”.

HINNOITTELU

Sasti asettaa korvaushinnan lähetetystä tuotteesta sen arvion perusteella, millä markkinahinnalla tuote menee kulloinkin kaupaksi. Markkinahinta on se, jolla tuotteen uskotaan menevän kaupaksi Sastin omassa verkkokaupassa. Sastilla on täysi oikeus kaupanteon jälkeen tuotteisiin sisältäen hintojen muutokset. Tuotteen edellinen omistaja on luovuttanut omistajuuden ja siihen liittyvät oikeudet Sastille kaupanteon yhteydessä. 

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN TAKAISIN TUOTTEIDEN LÄHETTÄJÄLLE

Tuotteiden lähettäjällä on oikeus perua kauppa 14 vuorokauden aikana siitä, kun Sasti on laskenut tuotelähetyksen korvauksen ja infonnut siitä tuotteiden lähettäjää. Mikäli tuotteiden lähettäjä peruu lähetyksen, hän voi lunastaa vaatteet takaisin maksaessaan 6.90 eur postimaksun, jolloin myös korvaus ”lompakosta” poistetaan.

KAUPANTEKO: TUOTTEISTA MAKSETTAVA KORVAUS

Korvaussumma maksetaan arvonlisäverottomasta markkinahinnasta, jolla tuotteen uskotaan menevän kaupaksi Sastin omassa verkkokaupassa. Korvausluokka on myyntikelpoisten vaatteiden arvioidusta markkinahinnasta minimissään 40% ja maksimissaan 72%. Kuitenkin myyntikelpoisista vaatteista vähennetään korvauksessa käsittelymaksu ja lähetyserästä postimaksu.

Tuotteiden lähettäjä voi siirtää etuutta lahjakortiksi Sastin yhteistyökumppaneiden lahjakortteiksi. Yhteistyökumppaneiden lahjakortteja koskevat heidän määrittämänsä ehdot käytöstä, jotka lahjakortin tilaaja hyväksyy sellaisenaan. Sasti ei vastaa näistä ehdoista.

Maksettu etuus Sastin ”Lompakossa” säilyy käyttäjän tilillä jos sitä ei käytetä, ellei verkkosivuille tule muutoksia, jotka vaativat etuuksien käyttämistä ennen tiettyä päivämäärää. Tällainen tilanne voi esimerkiksi tulla, mikäli verkkosivusto siirrettäisiin kokonaan toiselle palveluntarjoajalle. Sasti ei vastaa käyttäjälle kadonneista tai poistuneista etuuksista, mikäli käyttäjän tili on ollut passiivinen 12 kk ajan. Tuotteiden lähettäjä voi halutessaan lahjoittaa korvauksensa myös Sastille (eli jättää Sastin etuuden tililtä käyttämättä ilmoittaessaan tästä erillisenä viestinä).

KÄSITTELY- JA KULJETUSKULUT

Yksityiseltä vaatteiden lähettäjältä peritään postimaksu 6,90 eur per lähetyserä sekä 1,20eur käsittelymaksu per tuote. Lähetetyt tuotteen ehostetaan käsittelymaksun myötä sekä asetetaan myyntiin vasta, kun niiden omistajuus on siirtynyt Sastille.

VASTUUNRAJOITUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Sasti ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Verkkokaupan toiminta voi keskeytyä Sastista riippumattomista syistä. Emme ei voi taata jatkuvaa, häiriötöntä tai turvattua verkkokauppaan pääsyä ja käyttöä. Verkkokauppa tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ”siten kuin käytettävissä” ja kaikkine virheineen.

MUUTA

Mahdolliset riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolien kesken. Tuotteiden lähettäjä voi kuitenkin saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita tai erimielisyys päätyy tuomioistuimeen, riita käsitellään joko vastaajan tai kuluttajan kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa.